Saneleeko kipu elämääsi?

Saneleeko kipu elämääsi?

Apr 14, 2018 / By : / Category : Uncategorized

KIPU EI OLE ONGELMAT

Heitän aluksi ilmoille kulmia nostattavan ajatuksen. Kipu ei ole ongelma. Kivun kokemus voi kuitenkin muodostua ongelmaksi. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Kokeillaampa hahmottaa tilannetta parin esimerkin avulla.

Esimerkki 1. Selkäsi on säännöllisesti kipeä. Kivusta huolimatta pystyt käymään töissä ja suoriudut työtehtävistäsi kunnialla. Hoidat arkiaskareesi tavalliseen malliin, harrastat ja leikit lasten kanssa.  Kipu harmittaa sinua ja välillä olet huolissasi selästä, mutta olet kuitenkin päällisin puolin tyytyväinen, koska koet, että pystyt viettämään täysipainoista elämää kivun kanssa.

Esimerkki 2. Selkäsi on säännöllisesti kipeä. Olet kovin huolissasi kivusta ja pelkäät, että kipusi pahenee. Vähennät harrastuksia ja lasten kanssa leikkimistä, koska pelkäät, että selässä on jotain rikki etkä halua, että selkä rikkoontuu lisää. Kotona olet poissaoleva ja äreä, koska vellot kipua koskevissa huolissasi. Töissä keskittyminen on heikompaa, joka alkaa myös näkymään työjäljessäsi.

SE MITÄ KIPU TUO MUKANAAN, VOI OLLA ISOMPI ONGELMA, KUIN ITSE KIPU

Se kuinka paljon kipu vaikuttaa arkeemme, vaikuttaa paljon siihen, kuinka isoksi ongelmaksi koemme kivun. Mitä enemmän kipu ohjailee tai rajoittaa elämäämme, sitä vaikeammaksi kipu muodostuu. Lisäksi mitä voimakkaampia negatiivisia ajatuksia ja tunteita kipuun liittyy, sitä isommaksi kivun merkitys voi myös meille kasvaa.

HUOLI ON NORMAALI REAKTIO KIPUUN

Kipuun liittyvät huoliajatukset ja alakuloiset tunteet ovat täysin normaali juttu. Meille ihmisille on tyypillistä, että koemme huolta kivusta. Emme oikeastaan voi vaikuttaa siihen, mitä ajatuksia ja tunteita kipu meissä herättää. Ne ovat usein automaattisia ja yksilöllisiä.

Kivun kanssa menemme ojaan, kun lähdemme toimimaan näistä huoliajatuksista ja- tunteista käsin. Näin kävi toisessa esimerkissä. Tämä on inhimillistä ja meille ihmisille tyypillistä. Kun toimimme huoliajatuksista käsin, kipu helposti ohjailee elämäämme liikaa. Näin kipu kaventaa elämänalaa ja usein myös muodostuu ongelmaksi. Kivun nostattamat huoliajatukset ja- tunteet voivat muodostua ajatusloukuiksi ja tunneansoiksi. Jäämme ikään kuin ansaan, josta on vaikea päästä pois.

MITKÄ OVAT SINUN ANSASI JA LOUKKUSI?

Me ihmiset olemme mestareita ratkomaan käytännön ongelmia. Kun esimerkiksi viemäröintiputkemme ovat vanhat, poistamme ne ja laitamme uudet tilalle. Toimimme helposti näin myös haastavien tunteiden ja ajatusten kanssa. Haluamme poistaa ne, jonka seurauksena käymme jatkuvaa sisäistä kamppailua niitä vastaan.

Kerron sinulle salaisuuden: emme voi poistaa tunteita tai ajatuksia. Tai ainakin se on todella hankalaa. Jos toimimme näin, saatamme itseasiassa pahentaa vain ongelmaa. Mitä siis voimme tehdä kivun nostattamille haastaville ajatuksille ja tunteille?

TUNNE- JA AJATUSPUOLELLA TULET SAAMAAN JUURI SITÄ MITÄ ET HALUA

Omat tunteet ja ajatukset tulisi kohdata ja hyväksyä. Ottaa sellaisenaan vastaan. Tämä ei tarkoita alistumista, vaan lähinnä todellisuuden hyväksymistä sellaisena kuin se ilmenee. Tunteet ja ajatukset, joita et ole valmis kohtaamaan ja hyväksymään saattavat itseasiassa jäädä päälle ja jopa voimistua. Tämän vuoksi on todella tärkeää, että meillä on työkaluja, joilla pystymme rakentavasti lähestymään itselle vaikeita asioita. Ja ei hätää, hyväksyntä on oikeasti vaikea juttu. Se on ehkäpä meille ihmisinä yksi vaikeimmista asioista.

TIETOISUUSTAITOHARJOITUKSILLA VOIT OPPIA TUNNISTAMAAN OMAT AJATUSLOUKKUSI JA TUNNEANSASI SEKÄ OPPIA HYVÄKSYNTÄÄ

Kivun kanssa työskenneltäessä tulisi pyrkiä vaikuttamaan siis siihen, mitä kipu tuo mukanaan itse kivunhoidon ohella. Kivun vaikutusta omaan elämään pystyy kaventamaan, kun oppii huomaamaan, miltä pohjalta omat päivittäiset valinnat rakentuvat. Tällöin avautuu mahdollisuus toisenlaisiin valintoihin eli muutokseen. Näin ansasta pääsee pois.

Meillä jokaisella on mahdollisuus tehdä päivittäin valitoja, pieniä ja isoja, jotka johdattavat meitä pois kivusta ja kohti täysipainoista elämää. Tämä on kuitenkin vaikeaa, jos et ole tietoinen mihin valintasi arjessa pohjautuvat tai jos toimit aina autopilotilla, tunteisiin ja ajatuksiin pohjautuen.

Jos sinusta tuntuu, että olet ollut satimessa kivun kanssa jo pitkään ja huomaat, että kipu on sanellut elämääsi, kannattaa apua pyytää osaavalta ammattilaiselta. Kipua saa olla, mutta sen ei tarvitse sanella elämää. Kipuun ei tarvitse jäädä makaamaan.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *